Teatr Hagiograf

jest teatrem słowa,

kontynuatorem idei
Teatru Rapsodycznego.

 

Działa w Krakowie
od lat kilkunastu.

Współpracuje
z wieloma artystami.